09/11/2021
Kết quả tuần 3:
Giải nhất: Nguyễn Thị Thùy Dung;
Giải nhì: Bùi Xuân Thái, Phạm Đình Hậu;
Giải ba: Võ Thị Liên, Hoàng Thị Huế, Trần Thị Hà Giang.
#TB
15 Lượt thích   2 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0