27/10/2021
Kết quả tuần 2:
Giải nhất: Trần Phong Bắc;
Giải nhì: Bùi Xuân Thái, Trần Quang Quân;
Giải ba: Võ Thị Liên, Lê Nữ Thu Hoa, Bùi Văn Việt.
#TB
20 Lượt thích   7 Lượt bình luận  2 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0