06/09/2021
Kết quả tuần 22 năm 2021:
Giải nhất: Nguyễn Thị Thùy Dung;
Giải nhì: Phạm Ngọc Điệp, Vi Văn Quý;
Giải ba: Phạm Văn Mạnh, Võ Tuấn Điệp, Nguyễn Thị Giang.
#TB
5 Lượt thích   1 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0