26/07/2021
Kết quả tuần 14 năm 2021:
Giải nhất: Nguyễn Thế Thập;
Giải nhì: Trần Lê Ngọc Trâm, Võ Thị Thảo;
Giải ba: Lê Nữ Thu Hoa, Lê Văn Tuấn Anh, Phạm Văn Hiến.
#TB
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0