05/07/2021
Kết quả tuần 13 năm 2021:
Giải nhất: Lê Phi Long;
Giải nhì: Phạm Văn Sơn, Nguyễn Thị Thông;
Giải ba: Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Minh, Lục Thị Hạnh.
#TB
6 Lượt thích   1 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0