29/06/2021
Kết quả tuần 12 năm 2021:
Giải nhất: Phạm Văn Sơn;
Giải nhì: Trần Lê Ngọc Trâm, Khổng Minh Khiến;
Giải ba: Huỳnh Thuận Bé, Phạm Hùng, Nguyễn Thị Ngân.
#TB
4 Lượt thích   1 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0