29/06/2021
Kết quả tuần 11 năm 2021:
Giải nhất: Đào Thị Thu Hiền;
Giải nhì: Võ Thị Cẩm Tú, Huỳnh Thuận Bé;
Giải ba: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hiệp, Võ Thị Thảo.
#TB
3 Lượt thích   0 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0