24/05/2021
Kết quả tuần 07 năm 2021:
Đặng Thị Thanh Hương;
Giải nhì: Nguyễn Ngọc Minh, Võ Thị Hương;
Giải ba: Nguyễn Thị Ngân, Huỳnh Thuận Bé, Bùi Thị Thu Lan.
#TB
10 Lượt thích   1 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0