19/04/2021
Kết quả tuần 02 năm 2021:
Giải nhất: Đặng Thị Thanh Hương;
Giải nhì: Trần Phong Bắc, Phạm Nhật Lệ;
Giải ba: Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trương Công Minh.
#TB
6 Lượt thích   1 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0