12/04/2021
Kết quả tuần 01 năm 2021:
Giải nhất: Bùi Thị Thu Trang;
Giải nhì: Khổng Minh Khiến, Phạm Hùng;
Giải ba: Nguyễn Hữu Phố, Trần Phong Bắc, Phạm Văn Mạnh.
#TB
10 Lượt thích   2 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0