30/12/2019
Kết quả tuần 18:
Giải Nhất: Đặng Thị Thanh Hương;
Giải Nhì: Võ Thị Hương, Trần Phong Bắc;
Giải Ba: Nguyễn Đức Lăng, Nguyễn Thị Hằng, Phan Thị Hoài Thương;
Giải Khuyến khích: Nguyễn Hồng Vĩnh, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Doãn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Việt Hùng.
(Chi tiết: https://vcnet.vn/contest/ContestResult/detail.html?&id=5e097c6cf4bbc8d61a7e49a8)
#TB
32 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16