21/09/2019
Giữa năm 1937, phát xít Nhật tiến hành xâm lược Trung Quốc thực hiện mưu đồ bành trướng ở châu Á. Nhân dân Trung Quốc đã anh dũng đứng lên kháng chiến. Đảng và nhân dân ta luôn theo dõi, ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Trung Quốc.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/cuoc-van-dong-ung-ho-nhan-dan-trung-quoc-khang-chien-chong-phat-xit-nhat-535308.html
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16