21/09/2019
Cuối năm 1938, trở lại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc hết sức chú ý theo dõi tình hình cách mạng trong nước.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-90-nam-lich-su-dang/nhung-y-kien-chi-dao-cua-dong-chi-nguyen-ai-quoc-535316.html
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16