21/09/2019
Trên đường đi đến Túc Vinh (Quảng Tây, Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và bị chúng đầy ải qua gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, trong khoảng thời gian 13 tháng, đến ngày 10 tháng 9 năm 1943 mới được thả tự do. Trong thời gian bị cầm tù, Người đã sáng tác tập Nhật ký trong tù với 133 bài thơ chữ Hán.
#TT-TL
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi/nhat-ky-trong-tu-tieng-tho-cua-mot-con-nguoi-vi-dai-trong-hoan-canh-tu-day-535298.html
21 Lượt thích   0 Lượt bình luận  5 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tư liệu tham khảo cuộc thi

23/08/2019 18:49:16