20/09/2021
Kết quả tuần 24 năm 2021:
Giải nhất: Võ Thị Liên;
Giải nhì: Phạm Thị Thanh Thúy, Lê Nữ Thu Hoa;
Giải ba: Lê Thị Phương Loan, Tưởng Thi Ngọc Hoàn, Phạm Ngọc Điệp.
#TB
 
7 Lượt thích   0 Lượt bình luận
20/09/2021
Kết quả tuần 23 năm 2021:
Giải nhất: Phạm Thị Mai Vân;
Giải nhì: Nguyễn Thị Liên, Tưởng Thị Ngọc Hoàn;
Giải ba: Đỗ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Dung, Bùi Thị Ngọc Bé.
#TB
 
3 Lượt thích   0 Lượt bình luận
06/08/2021
Kết quả tuần 17 năm 2021:
Giải nhất: Đoàn Văn Nam;
Giải nhì: Trần Lê Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Thúy;
Giải ba: Võ Thành Công, Trần Thị Huyền Trang, Châu Thành Nghĩa.
#TB
 
3 Lượt thích   0 Lượt bình luận
06/09/2021
Kết quả tuần 22 năm 2021:
Giải nhất: Nguyễn Thị Thùy Dung;
Giải nhì: Phạm Ngọc Điệp, Vi Văn Quý;
Giải ba: Phạm Văn Mạnh, Võ Tuấn Điệp, Nguyễn Thị Giang.
#TB
 
5 Lượt thích   1 Lượt bình luận
Lê Lam Điền (Tây Ninh) Chúc mừng các bạn. ... Xem thêm
14:11 - 06/09/2021
01/09/2021
Kết quả tuần 21 năm 2021:
Giải nhất: Trần Thị Thanh Xuân;
Giải nhì: Phùng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lan;
Giải ba: Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Tiến Hải.
#TB
 
7 Lượt thích   0 Lượt bình luận
23/08/2021
Kết quả tuần 20 năm 2021:
Giải nhất: Nguyễn Thị Liên;
Giải nhì: Nguyễn Văn Hòe, Bùi Xuân Thái;
Giải ba: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Thị Thủy.
#TB
 
3 Lượt thích   1 Lượt bình luận
Lê Lam Điền (Tây Ninh) Chúc mừng các bạn. ... Xem thêm
14:59 - 23/08/2021
16/08/2021
Kết quả tuần 19 năm 2021:
Giải nhất: Nguyễn Hoài Nam;
Giải nhì: Hà Thị Diệu Linh, Võ Thị Mỹ Dung;
Giải ba: Bùi Xuân Thái, Trần Lê Ngọc Hân, Châu Thành Nghĩa.
#TB
 
5 Lượt thích   1 Lượt bình luận
HOANGPHUONG VU chúc mừng các bạn
10:56 - 17/08/2021
09/08/2021
Kết quả tuần 18 năm 2021:
Giải nhất: Võ Thị Mỹ Dung;
Giải nhì: Võ Thị Mỹ Kiều, Đặng Thành Nam;
Giải ba: Châu Thành Nghĩa, Nguyễn Tuấn Hải, Phạm Thị Hoài Thương.
#TB
 
10 Lượt thích   0 Lượt bình luận

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0