Hà Nội, 21/09/2019
Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi... Xem thêm
 
196 Lượt thích   0 Lượt bình luận  22 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim... Xem thêm
 
16 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, tháng 11-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn vạch trần âm mưu của thực dân Pháp, phát xít Nhật, kêu gọi nhân dân Đông Dương đoàn kết đấu tran... Xem thêm
 
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Đầu năm 1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc) để liên lạc với Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại đây Người hoạt động dưới các bí danh "Hồ Quang”, "đồng chí Trần", "đồ... Xem thêm
 
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Đầu năm 1939, Xứ uỷ Nam Kỳ chủ trương đưa người tham gia Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là sự phá hoại của lực lượng Tờrốtkít nên chủ trương của Xứ uỷ không thực hiện đư... Xem thêm
 
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Trước khi vào Nam chỉ đạo và chuẩn bị Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư của Đảng tạm lánh ở gác xép trên sân thượng của Nhà băng Đông Dương (nay là Trụ sở của Ngâ... Xem thêm
 
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới.
#LSD
http://da... Xem thêm
 
5 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Giữa năm 1937, phát xít Nhật tiến hành xâm lược Trung Quốc thực hiện mưu đồ bành trướng ở châu Á. Nhân dân Trung Quốc đã anh dũng đứng lên kháng chiến. Đảng và nhân dân ta luôn theo dõi, ủng hộ cuộc k... Xem thêm
 
4 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
THÔNG TIN - TƯ LIỆU

23/08/2019 18:49:16