Hà Nội, 30/12/2019
Sau 18 tuần thi (từ 26/8 đến 30/12/2019), Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNet đã kết thúc. Cuộc thi đã thu hút trên 3,2 triệu lượt người ở 6... Xem thêm
 
84 Lượt thích   0 Lượt bình luận
Hà Nội, 26/08/2019
Video hướng dẫn tham gia Cuộc thi
#Hướng_dẫn
 
448 Lượt thích   0 Lượt bình luận  127 Chia sẻ
Hà Nội, 26/08/2019
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi
#hướng_dẫn
Xem tài liệu
 
199 Lượt thích   0 Lượt bình luận  19 Chia sẻ
Hà Nội, 30/12/2019
Kết quả tuần 18:
Giải Nhất: Đặng Thị Thanh Hương;
Giải Nhì: Võ Thị Hương, Trần Phong Bắc;
Giải Ba: Nguyễn Đức Lăng, Nguyễn Thị Hằng, Phan Thị Hoài Thương;
Giải Khuyến khích: Nguyễn Hồng Vĩnh, Nguy... Xem thêm
 
32 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ
Hà Nội, 23/08/2019
Lễ phát động Cuộc thi
 
62 Lượt thích   0 Lượt bình luận  21 Chia sẻ
Hà Nội, 23/08/2019
 
14 Lượt thích   0 Lượt bình luận  1 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi... Xem thêm
 
196 Lượt thích   0 Lượt bình luận  22 Chia sẻ
Hà Nội, 21/09/2019
Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng.
#LSD
http://dangcongsan.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-tim... Xem thêm
 
16 Lượt thích   0 Lượt bình luận  2 Chia sẻ

Thời gian còn lại của cuộc thi
0 0 0 0 0 0 0 0
THÔNG TIN - TƯ LIỆU

23/08/2019 18:49:16